Declarație referitoare la protecția datelor

Ne bucurăm pentru interesul pe care ni-l acordați și pentru vizitarea paginii noastre web. Protecția sferei dumneavoastra private este o preocupare importantă pentru noi.Vă preluăm datele exclusiv pe baza reglementarilor legale (GDPR, TKG 2003). În cele ce urmează vă informăm în detaliu despre tratarea datelor dumneavoastră atunci când vizitați pagina web "www.apv-romania.ro".

 

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale

Puteți să ne vizitați pagina fără să faceți specificații la persoana dumneavoastră.În acest caz noi salvăm numai datele de accesare fără referire la persoană ( cum ar fi de ex, numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, pagina de pe care vizitați sau numele fisierului solicitat). Aceste date sunt evaluate exclusiv pentru îmbunătățirea ofertei noastre și nu permit o concluzie cu privire la persoana dumneavoastră.

La contactarea prin formularul pe pagina noastră vom salva adresa de IP, data și ora contactării. Aceasta folosește ca siguranță din partea noastră pentru cazul în care un terț vă deturnează datele și le introduce fără știința dumneavoastră pe pagina noastră. Nu are loc o transmitere către un terț. De asemenea nu are o comparare a datelor astfel colectate cu datele care sunt colectate posibil prin alte componente ale paginiii noastre.

Datele referitoare la persoană sunt colectate numai atunci când ne comunicați benevol acest lucru, contactându-ne prin intermediul unui formular online sau per e-mail. Noi utilizăm datele pe care ni le comunicați.

Formular utilizator APV 

 • Lucrări anterioare cu produse APV 
 • Dimensiunea firmei
 • Puncte forte ale firmei
 • Motivul deciziei pentru produsele APV 
 • Detalii tehnice preferate
 • Frecvența utilizării aparatelor
 • Fotografii ale utilizatorului sau fotografii personale
 • Forma de adresare
 • Nume: prenume/nume de familie
 • Stradă/Număr
 • Cod poștal/Localitate
 • Țara
 • Telefon
 • Fax
 • Email
 • Pagina de internet
 • Declarație de consimțământ referitoare la publicarea numărului de telefon pe pagina de internet a APV
 • Declarație de consimțământ referitoare la transmiterea de informații și noutăți ale societății APV

Formular de comandă

 • Forma de adresare
 • Nume: prenume/nume de familie
 • Firma
 • Nr. TVA
 • Stradă/număr
 • Cod poștal/localitate
 • Țara
 • Email
 • Telefon
 • Observații personale
 • Declarație de consimțământ pentru primirea newsletter-ului APV

Newsletter – Formular

 • Nume:prenume/nume de familie
 • Denumire firma
 • Email
 • Acordul pentru primirea newsletter-ului APV
 • Acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal prin intermediul APV GmbH , în scopul de transmitere a noutăților și informațiilor de produs.

Distribuitor presă – Formular

 • Denumire firmă
 • Nume: prenume/nume de familie
 • Email
 • Mediu
 • Strada/număr
 • Cod poștal/ localitate
 • Țara
 • Telepfon
 • Acordul pentru primirea comunicatelor de presă referitoare la APV – Technical Products GmbH.

Formular de aplicare pentru un post 

 • Forma de adresare
 • Nume: Titlu/prenume/nume de familie
 • Titlu postpus
 • Data nașterii
 • Naționalitate
 • Strada, nr. locuinței
 • Cod poștal, locuința
 • Număr de telefon
 • Email
 • Motivul aplicării
 • Salariul dorit
 • Curriculum vitae
 • Scrisoare de aplicare
 • Certificări
 • Poza
 • Sursa pentru aplicare
 • Acord referitor la prevederile protecției datelor
 • Observații personale

Formular de contact

 • Contactare prin intermediul
 • Domeniul de utilizare al aparatului
 • Tip de utilaj
 • Observații personale
 • Forma de adresare
 • Titlu
 • Nume
 • Prenume
 • Strada/Nr.
 • Cod poștal/localitate
 • Țara
 • Email
 • Telefon
 • Modalitate de contact preferată
 • Newsletter
 • Acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal prin intermediul APV GmbH, în scopul de transmitere a noutăților și informațiilor de produs
 • Acord - participare la concurs cu premii
 • Acord referitor la prevederile protecției datelor

fără consimțământ special exclusiv pentru îndeplinirea derulării motivului contactării noastre de către dumneavoastră și pentru cazul întrebărilor ulterioare. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi colectate,prelucrate și salvate exclusiv conform prevederilor legislației europene cu privire la protecția datelor.

Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Există un interes legitim al APV - Technische Produkte GmbH pentru prelucrarea datelor pentru a garanta executarea măsurilor precontractuale ( de exemplu trimiterea unei oferte) sau pentru indeplinirea unuia sau a mai multor scopuri specifice ( de exemplu trimiterea newsletterului).

Scopul prelucrării

Scopul procesării datelor dvs. este exclusiv pentru îndeplinirea și completarea motivului contactului dvs și în cazul întrebărilor ulterioare. Datele dvs cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și stocate de noi exclusiv în confirmitate cu prevederile legislației europene privind protecția datelor.

 • Scopul formularului de utilizator APV : publicarea experiențelor cu produsele noastre, cu acordul furnizorului de date
 • Scopul formularului de comandă: procesarea unei comenzi
 • Scopul formularului Newsletter : trimiterea newsletterului
 • Scopul formularului comunicatelor de presă: trimiterea comunicatelor de presă
 • Scopul formularului de solicitare: gestionarea unui proces de cerere reușit
 • Scopul formularului de contact: gestionarea cu succes a unei cereri de contact

Durata depozitării

Datele sunt stocate timp de 4 săptămâni

Drepturile dvs, dreptul de a vă plânge

Părțile afectate au dreptul la informații despre datele lor personale, precum și dreptul de a rectifica aceste date. Acest drept este disponibil nelimitat pentru ei, însă o singurp formă de informații pe an calendaristic este gratuită. Pentru orice altă furnizare de informații, ne rezervăm dreptul de a percepe cheltuielile aferente. Aceste informații sunt informate în avans în cazul solicitării de informații.În plus persoanele vizate au dreptul dacă este cazul să restricționeze prelucrare și de asemenea pot obiecta la prelucrarea sau solicitara transferului datelor lor personale într-o formă structurată, care poate fi citită automat.

Pentru a proteja dreptul de șterge a persoanelor vizate, efectuăm stergerea datelor cu caracter personal, de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și prelucrate altfel sau baza legală corespunzătoare nu mai există. Cu toate acestea suntem obligați să respectăm perioadele de păstrare.

Dacă persoanele afectate doresc să își exercite drepturile așa cum este descris mai sus, acest lucru trebuie să ne fie raportat în scris.Pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a drepturilor persoanelor vizate de către persoane neautorizate, cei afectați trebuie să ne dovedească identitatea într-o formă adecvată. Dacă persoanele vizate suspectează că datele lor personale încalcă legea privind protecția datelor prin prelucrarea noastră sau pretențiile lor privind protecția datelor au fost rănite în orice alt mod, acestea au dreptul de a face reclamație către :

Austrian Data Protection Authority
Wickenburggasse 8
1080 Vienna
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Web: www.dsb.gv.at

Codificarea TLS prin intermediul  HTTPS

Utilizăm https ca să transferăm date în internet protejate la copiere. Prin utilizarea TLS(Transport Layer Security) , un protocol de codificare pentru transferul sigur al datelor în internet, putem asigura protecția datelor confidențiale. Puteți identifica utilizarea acestei siguranțe la transferul datelor de la micul simbol al lacătului la stânga sus în browser și utilizarea extensiei https ca parte a adresei noastre de internet.

Date de server

Din motive tehnice urmatoarele date, printe altele, sunt comunicate, colectate de către browser-ul dumneavoastră de internet către noi respectiv la furnizorului spațiului nostru de web( webspace-provider) ( așa numitele serverlogfiles/fișiere jurnal server):

 • Tipul și versiunea browser-ului
 • Sistemul de operare utilizat
 • Pagina web de pe care ne vizitați (referrer URL)
 • Pagina web pe care o vizitați
 • Data și ora accesării
 • Protocolul dumneavoastră de internet adresa(IP) 

Aceste date anonime sunt salvate separat de datele dumneavoastră cu caracter personal, eventual indicate și astfel nu permit nicio concluzie cu privire la o anumită persoană. Sunteți evaluat în scopuri statistice pentru a putea îmbunătăți prezența noastră de internet și ofertele noastre.

Cookies

Pagina web utilizează așa numite cookie-uri. În acest proces este vorba de mici fișiere text care sunt salvate pe terminalul dumneavoastră cu ajutorul browser-ului. Nu cauzează daune. Utilizăm cookie-uri pentru a structura oferta nostră într-un mod mai simplu pentru utilizatori. Unele cookie-uri rămân stocate pe terminalul dumneavoastră până le ștergeți. La urmatoarea vizită ne facilitați reidentificarea browser-ului dvs. Dacă nu doriți acest lucru, atunci puteți să vă setați astfel browser-ul încât să vă informeze asupra cookieu-rilor și să le permiteți numai în cazuri individuale. În cazul dezactivării cookie-urilor, funcționalitatea paginii noastre de web poate fi limitată.

Google Analytics cu funcția de anonimizare

Pagina noastră web utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics al societății Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ("Google"). În acest sens sunt utilizate cookie-uri care facilitează analiza utilizării paginii de web de către utilizatorii ei.

Informațiile generate de către aceste cookie-uri, de exemplu timpul, localitata și frecvența vizitării de către dumneavoastră a paginii de web, inclusiv adresa IP sunt transferate către Google în SUA și sunt stocate acolo. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare în programul browser-ului dumneavoastră. Totuși vă semnalăm că într-un astfel de caz nu puteți folosi la capacitate maximă toate funcțiile paginii noastre de web.

Puteți împiedica aceasta prin setarea browser-ului astfel încât să nu fie salvat niciun cookie.

Utilizăm pe pagina noastră de web, serviciul Google Analytics cu o funcție IP de anonimizare. În acest caz adresa dumneavoastră IP este scurtată și anonimizată de către Google deja în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractuale semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European.Prin aceasta nu mai este posibilă decât o  localizare aproximativă.

Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii nostre, pentru a întocmi rapoarte referitoare la activitățile pe pagina de web și pentru a găzdui alte servicii conectate cu utilizarea paginii web și a internetului. Google va transfera aceste informații de asemenea către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut legal sau dacă terții prelucrează aceste date mandatați de Google. In niciun caz Google, conform propriilor declarații , nu va corela adresa dumneavoastră IP cu alte date ale Google.

În plus, google oferă pentru browserele uzuale o opțiune de dezactivare, care vă conferă mai mult control asupra datelor care să fie  înregistrate și prelucrate de Google. Dacă activați această opțiune, nu este comunicată nicio informație către Google Analytics cu privire la vizitarea paginii de web. Activarea însă nu împiedicp ca informațiile să fie transmise către noi sau alte servicii de analiză web folosite de asemenea de noi. Alte informații despre opțiunea de dezactivare pusă la dispoziție de către Google, precum și referitor la activarea acestor opțiuni le obțineti prin intermediul următorului link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Am încheiat cu Google Inc. un contract corespunzător referitor la prelucrarea datelor contractuale. Prelucrarea datelor are loc pe baza prevederilor legale a § 96 aliniat 3 TKG precum și a art 6 aliniat1 lit a (consimțământ) și/sau f (interes îndreptățit) GDPR.

Preocuparea noastră în sensul GDPR (interes îndreptățit) este îmbunătățirea  ofertei noastre și a aspectului reclamelor noastre. Deoarece pentru noi este importantă sferta privată a utilizatorilor noștri , datele utilizatorului sunt pseudonimizate. Datele utilizatorilor sunt păstrate pentru o durată de 26 de luni.

Google AdWords

Mai departe, pentru a face reclamă paginii noastre de web, noi instalam instrumentul google de reclamă "Google AdWords". În cadrul acestuia utilizăm pe pagina noastre de web , serviciul de analiză "Conversion Tracking" al societății Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, în cele ce urmează denumit "Google" . În măsura în care ați ajuns la pagina noastră de web printr-un anunt Google, pe calculatorul dvs se salvează un cookie. Cookie-urile sunt mici fișiere text , pe care browser-ul  de internet, pe care îl folosiți le salvează și le memorează pe calculatorul dvs. Aceste numite „Conversion-Cookies” iși pierd valabilitatea dupa 30 de zile și nu folosesc la identificare dumneavoastră personală. Vizitați anumite pagini ale site-ului nostru web și dacă cookie nu a expirat încă, noi și google putem identifica că dumneavoastră ca utilizator ați dat clic pe un anunț de al nostru plasat pe google și ați fost tranferat mai departe la pagina noastră.

Informațiile colectate cu ajutorul "conversion cookies" folosesc lui google pentru a genera statisticile de vizitare a site-ului nostru de web.Prin intermediul acestor statistici aflăm numarul total de utilizatori, care au dat clic pe anunțurile noastre și în acest caz,ce pagini ale site-ului nostru de web au fost accesate de către respectivul utilizator în continuare. Noi , respectiv alți furnizori de reclamă prin intermediul „Google-adwords” nu primim totuși niciun fel de informații , prin care utilizatorul să poată fi identificat personal.

Puteți împiedica instalarea „Conversion-cookies” printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dumneavoastră , prin setarea browser-ului care dezactivează în general aplicarea automată a cookie-urilor sau blochează special numai cookie-urile din domeiul "googleadservices.com".

Declarația referitoare la protecția datelor de la Google se poate consulta la următorul link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Fonturi Google 

Utilizăm fonturi google ale societății Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) pe pagina noastră web. Utilizarea de fonturi Google are loc fără autentificare și nu sunt transmise cookie-uri la  Google fonts API. Dacă aveți un cont la google , nu sunt transferate datele contrului dumneavoastră google catre google în timpul folosirii fontrurilor Google. Google înregistrează numai folosirea CSS și a fonturilor utilizate și salvează aceste date în siguranță. Mai multe despre acestea și întrebări se găsesc la  https://developers.google.com/fonts/faq. Despre datel înregistrate de Google și scopul în care sunt utilizate aceste date puteți citi pe https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

YouTube cu mod de protecție extins al datelor

Pe pagina noastră de web utilizăm componente (prezentări video) ale societății YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, o societate a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.În acest sens folosim opțiunea pusă la dispoziția de YouTube „mod extins de protecție a datelor”.

Atunci când accesați o pagină care dispune de o prezentare video inserata se realizează o conexiune la serverele YouTube și astfel, conținutul este reprezentat prin comunicarea către browser-ul dvs de pe pagina de internet.

Conform specificatiilor YouTube, în „modul extins de protecție a datelor” către serveul YouTube sunt tranferate numai date , în special cele din paginile noastre de internet, pe care le-ați vizitat când ați vizionat prezentarea video. Dacă sunteți logat simultan la YouTube, aceste informații sunt alocate contrului dumneavoastră de membru YouTube. Acest lucru îl puteți împiedica prin delogarea de la contrul dvs de membru, înainte de vizitarea paginii noastre de web.

Alte date referitoare la protecția datelor de pe YouTube sunt puse la dispoziție de către Google la următorul link:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram

Noi instalăm pe pagina noastră de web serviciul Instagram Inc. Prin includerea butonului „insta” pe pagina noastră, instagram primește informația că dumneavoastră ați accesat pagina corespunzătoare a prezenței noastre pe internet. Dacă sunteți logat la instagram, aceste poate aloca contului dumneavoastrp de instagramm această vizită pe pagina noastră și asftfel să interconecteze datele. Instagram memorează datele transmise prin clic pe butonul „insta” . În scopul și volum colectării datelor, al prelucrării și utilizării lor precum și al drepturilor dumneavoastră în acest sens și al posibilităților de setare pe caare le aveți pentru protejarea sferei dvs private primiți alte informații în indicațiile de protecție a datelor instagram, pe care le puteți accesa prin intermediul https://help.instagram.com/155833707900388.

Pentru a împiedica ca instagram să poată aloca vizita paginii noasre contului dumneavoastră instagram, trebuie să vă delogați de pe contrul dvs înaintea vizitării paginii noastre.

Facebook Pixel

Noi utilizăm pe această pagina de web Facebook Pixel de la Facebook, o rețea socială a companiei Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Codul implementat pe această pagină oiate evalua comportamentul vizitatorului care ajunge pe această pagina web de la o reclamă Facebook. Aceasta poate fi utilizatp la îmbunătățirea reclamelor Facebook  și aceste date sunt colectate și salvate de către Facebook. Datele colectate nu sunt vizibile pentru noi , ci sunt utile numai în cadrul comutării reclamelor. Prin utilizarea codului Facebook-Pixel sunt setate și cookie-uri. Prin utilizarea de Facebook-Pixel este comunicată vizita aceste pagini de web către Facebook, pentru ca vizitatorii Facebook să primească pentru vizualizare anunțuri publicitare  adecvate. Dacă aveți un cont Facebook și sunteți înregistrat, atunci vizitarea aceste pagini va fi alocată contului dvs de utilizator Facebook.https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Puteți să vă modificați setările pentru anunțurile publicitare în  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen în măsura în care sunteți îngresitrat Facebook. Pehttp://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement / vă puteți administra preferințele din punct de vedere al reclamelor online bazate pe utilizare. Puteți acolo să dezactivați sau să activați simultan mai mulți ofertanți sau să efectuați setările pentru ofertanții individuali. Mai multe informații referitoare la directiva datelor a Facebook se găsesc la https://www.facebook.com/policy.php.

Newsletter

Vă oferim posibilitatea să vă abonați pe pagina noastră la newsletter. Prin intermediul acestui newsletter vă oferim cu regularitate, despre ofertele noastre. Pentru a putea primi newsletter-ul vă este necesară o adresă de email valabila . Adresa de email înregistrata de dvs o vom verifica în mod corespunzător pentru a constata dacă sunteți într-adevăr posesorul adresei de email indicate, respectiv dacă sunteți autorizat de posesor să primiți newsletter-ul. Cu înregistrarea dvs la newsletter vă salvăm adresa de IP, precum data și ora înregistrării. Aceasta foloseste ca siguranță din partea noastră, pentru cazul în care un terț vă detrunează adresa de email și fără știința dvs se abonează la newsletter-ul nostru. Datele astfel colectate sunt utilizate exclusiv pentru procurare newsletter. Nu are loc o transmitere către un terț. De asemenea nu are loc o comparare a datelor astfel colectate cu datele care sunt colectate posibil prin alte componente ale paginii noastre. Abonamentul la acest newsletter îl puteți anula în orice moment. Detalii în acest sens le puteți prelua din emailul de confirmare precum și din fiecare newsletter în parte.

Utilizarea reCAPTCHA

Pentru a proteja formularele de introducere, folosim serviciul "reCAPTCHA" al societății Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, în cele ce urmează denumit "Google". Prin utilizarea acestui serviciu se poate diferenția dacă respectiva introducere a fost efectuată de o persoană sau are loc printr-o prelucrare automatizată de mașină, în mod incorect.

După cunoștințele noastre referrer URL, adresele IP , comportamentul celor ce caută pe paginile de web, inforamții despre sistemul de operare, browser și durata de stationare,cookie-uri, instrucțiuni de reprezentare și limbaje, comportamentul de introducere al utilizatorului, precum și mișcările mouse-ului în domeniul "reCAPTCHA" checkbox sunt transferate către "Google".

Google utilizează informațiile astfel obținute printe altele să digitalizeze cărți și alte produse printate precum și să optimizeze servicii ca și Google Street View si Google Maps (de exemplu. respectiv identificarea numerelor de case și numele străzii).

Adresa IP transmisă în cadrul "reCAPTCHA"  nu este contopită cu celelalte date către Google cu excepția situației dacă la momentul utilizări "reCAPTCHA" plug-in-urilor sunteți logat în contul dvs Google. Dacă doriți să împiedicați transmiterea și salvarea datelor referitoare la dvs și comportamentul dvs pe pagina noastră de web de către "Google", trebuie să vă delogați de la "Google" înainte de a vizita pagina noastră respectiv să utilizați reCAPTCHA plug-in.

Folosirea informațiilor impuse de serviciul "reCAPTCHA" are loc conform condițiilor de folosire Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Drepturile dumneavoastră

Fundamental vă stă la dispoziție dreptul la informare, raportare,ștergere, limitarea,trasmiterea datelor, revocare și contestație. Vă rugăm să vă adresați mai întâi nouă atunci când considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă dreptul la protecția datelor sau cerințele dumneavoastră de protecție a datelor au fost într-un mod oarecare lezate. Vom întrepinde totul pentru a rezolva o eventuală abatere.Puteți să reclamați și la autoritatea de supraveghere. În Austria, aceasta este Autoritatea de protecție a datelor.

Întrebările pe care le aveți referitoare la subiectul de protecție a datelor, vă rugăm sa le adresați lui:

APV - Technische Produkte GmbH
Zentrale, Dallein 15
AT - 3753 Hötzelsdorf
Austria

Telefon: +43 (0)2913 8001
datenschutz@apv.at